Privacy statement Langendorff Tax Consultancy website gebruik

Deze website wordt geëxploiteerd door Langendorff Tax Consultancy, kamer van koophandel nummer 32144794. gevestigd te Laren, hierna te noemen ‘LTC’.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan LTC persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. LTC zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die LTC bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het LTC Privacy beleid .

Doeleinden van gegevensverwerking
LTC verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen maar slechts op basis van en na ontvangst van de informatie die wij hebben ontvangen via het contact formulier elders op deze website.

Bijzondere persoonsgegevens
LTC tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin LTC wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. U kunt er uiteraard zelf voor kiezen deze informatie wel met ons te delen, mogelijk om dat dit verband houdt met een mogelijke adviesvraag. In dat geval zullen wij ook in dat geval uiteraard uiterst zorgvuldig omgaan met deze toegestuurde informatie.

Cookies
Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze web site effectief te kunnen beheren, heeft LTC de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma en locatie van het gebruik. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Type cookies
Session cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.
Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van uw computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.
Performance cookies: deze verzamelen informatie rond uw gebruik van de website, zoals de webpagina’s die u bezocht heeft en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes u binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Gebruik van cookies op de website van LTC: Hierna staan de cookies zoals deze op de website(s) van LTC NL worden gebruikt. Session cookies, Performance cookies en Functionality cookies.
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf van uw computer met de genoemde doelen en tijdsduur. Zie overzicht cookies gebruik.

Internetsites van derden
Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Uitoefening van rechten; contact opnemen met LTC

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan LTC via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan het algemene email adres van LTC, advice@langendorff.eu. U kunt uiteraard ook contact opnemen dmv gewone post: Langendorff Tax Consultancy, Plein 1945, nr 27, 1251MA, Laren, Nederland.
Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden. Ook in dit geval stuurt u een email naar advice@langendorff.eu.
Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met ons opnemen: advice@langendorff.eu of dmv gewone post: Langendorff Tax Consultancy, Plein 1945, nr 27, 1251MA, Laren, Nederland .