Home » Home1 » petra

New Tax treaty between Ireland and the Netherlands. Effects on Pension and existing corporate structures.

Pensions and corporate structures to be reviewed New tax treaty: On 13 June 2019, Ireland and the Netherlands agreed a new income tax treaty. It will replace the old 1969 tax treaty. The usual constitutional hurdles will have to be taken before the treaty becoming in force. So luckily there is time to prepare. The most important changes in our view are: Highlights: * … Read More

Opgaaf wereldinkomen: waarom, wie, wat?

Een behoorlijk aantal cliënten van ons kantoor moet jaarlijks een “opgaaf wereldinkomen” indienen. Dit artikel legt uit: wat een opgaaf wereldinkomen is, waarom moet deze opgave ingediend worden, door wie en wat zijn de gevolgen? wat wij voor u kunnen betekenen Tips met betrekking tot de opgaaf wereldinkomen. Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op (+31 35 20 50 983 of via … Read More

Fiscale adviezen met een missie

Langendorff Fiscaal Advies werkt voor uiteenlopende cliënten, van particulieren tot internationaal opererende vennootschappen. Met ruim achttien jaar nationale en internationale ervaring en een zeer divers en wereldwijd netwerk (bijvoorbeeld de International Practice Group) van collega adviseurs, staan wij u graag terzijde. Onze werkwijze is gebaseerd op vier pijlers: compliancy, transparantie, fiscale rust en discretie. Denk hierbij aan: We streven naar een zo laag mogelijk … Read More

Gevolgen Brexit voor Nederlandse emigranten

Samenvatting Moeten Nederlandse Emigranten die naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëmigreerd straks zekerheid stellen voor hun Nederlandse conserverende aanslagen ten gevolge van een brexit?   Algemeen Voorspellingen genoeg over de (fiscale) gevolgen van een aanstaande brexit. Vooral ondernemers zijn op hun hoede, en terecht. Maar hoe zit het met particulieren? Die particulieren die in het verleden vanuit Nederland naar Engeland zijn geëmigreerd en bij … Read More

30% regeling voor uitgezonden werknemers

  Anders dan de 30% regeling voor zogenaamde ingekomen werknemers, bestaat er ook een 30% regeling voor bepaalde personen die vanuit Nederland worden uitgezonden. Algemeen: Anders dan de 30% regeling voor zogenaamde ingekomen werknemers, bestaat er ook een 30% regeling voor bepaalde personen die vanuit Nederland worden uitgezonden. Als de 30% regeling van toepassing is, dan wordt het bruto salaris feitelijk verlaagd met 30%. … Read More

Wonen buiten Nederland, toch een eigen auto in Nederland

  Iemand die niet in Nederland woont mag geen auto op Nederlands kenteken bezitten. Hier zijn oplossingen voor. Om een auto met Nederlands kenteken op uw naam te kunnen registreren moet u fiscaal in Nederland wonen. Dit kan bijzonder lastig zijn wanneer u niet in Nederland woont, maar wel jaarlijks gedurende langere tijd in Nederland verblijft. U zult dan doorgaans op een huurauto aangewezen … Read More

Schadevergoeding van de belastingdienst

Als iemand een ander schade berokkent, dan moet de schade vergoed worden. Dit geldt in principe ook voor de overheid. De belasting moet dus ook schadevergoeding betalen. Wanneer de belastingdienst een foutieve aanslag oplegt, moet u in bezwaar. Wanneer u hiervoor genoodzaakt bent professionele hulp in te schakelen leidt u in principe schade. Als iets of iemand een ander schade berokkent, moet de schade … Read More

Te laat bezwaar gemaakt? Vraag om een “ambtshalve vermindering”!!!!

Een bezwaar tegen een aanslag moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ingediend zijn. Maar hoe vaak komt het niet voor dat u pas veel later na die zes weken erachter komt dat u te veel belasting betaald heeft??? Dan nog zijn er mogelijkheden om alsnog een belastingteruggaaf te krijgen.U kunt dan heel vaak een succesvol verzoek doen voor een zogenaamde … Read More

Gevolgen Brexit en conserverende aanslag voor Nederlandse emigranten

Moeten Nederlandse Emigranten die naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëmigreerd straks zekerheid stellen voor hun Nederlandse conserverende aanslagen ten gevolge van een brexit? Algemeen Voorspellingen genoeg over de (fiscale) gevolgen van een aanstaande brexit. Vooral ondernemers zijn op hun hoede, en terecht. Maar hoe zit het met particulieren? Die particulieren die in het verleden vanuit Nederland naar Engeland zijn geëmigreerd en bij vertrek zogenaamde … Read More

Aangifte verplicht als geen “uitnodiging” ontvangen van de belastingdienst?

“Ja en Nee” is het enige juiste antwoord! Ja: Ja, het is verplicht een aangifte inkomstenbelasting in te dienen als u inkomsten hebt genoten of vermogen heeft waarover nog geen of te weinig belasting is betaald, bijvoorbeeld via loonbelasting of voorlopige aanslagen. Nee: Nee, u bent NIET verplicht aangifte te doen als u nog geld terugkrijgt! Maar natuurlijk doet u dan aangifte! Maar al … Read More

1 2