Opgaaf wereldinkomen: waarom, wie, wat?

Een behoorlijk aantal cliënten van ons kantoor moet jaarlijks een “opgaaf wereldinkomen” indienen.

Dit artikel legt uit:

 • wat een opgaaf wereldinkomen is,
 • waarom moet deze opgave ingediend worden, door wie en wat zijn de gevolgen?
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • Tips met betrekking tot de opgaaf wereldinkomen.

Heeft u vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op (+31 35 20 50 983 of via advice@langendorff.eu) .

Wat kunnen wij voor u betekenen met betrekking tot de opgaaf wereldinkomen:

 • Compliance/Opstellen opgaaf wereldinkomen: wij helpen u bij het correct opstellen van de opgaaf wereldinkomen. Het bespaart tijd en zorgen en we zorgen er voor dat uw aangifte daadwerkelijk juist wordt ingevuld. En, zoals later ook aangegeven, het kan flink wat geld besparen wanneer de aangifte correct wordt ingevuld.
 • Vertegenwoordiging: Wij kunnen namens u contact onderhouden met alle betrokken partijen, namelijk de belastingdienst, het CAK, uw buitenlandse adviseur en de pensioenbedrijven. Wij weten welke informatie nodig is en waar die te verkrijgen. Ook eventuele bezwaarprocedures kunnen we namens u uitvoeren. Dit scheelt u tijd en energie.
 • Controle: Wij controleren voor u de beschikking niet in Nederland belastbaar inkomen en nemen zonodig actie om deze te laten herstellen. Samen kunnen we er ook voor zorgen dat navorderingen voorkomen worden.
 • Aangifte inkomstenbelasting: soms verwacht de belastingdienst van u een aangifte inkomstenbelasting, maar soms wilt u ook een aangifte indienen omdat u mogelijk recht heeft op een teruggaaf inkomstenbelasting. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van de aangifte en dit is nog eenvoudiger wanneer wij ook de opgaaf wereldinkomen voor u verzorgen: we hebben dan toch al het merendeel van uw gegevens.
 • Altijd bereikbaar voor vragen: heeft u vragen? U kunt altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Algemeen over opgaaf wereldinkomen:

De “opgaaf wereldinkomen” moet door sommige personen die niet in Nederland wonen jaarlijks ingediend worden. Alhoewel het formulier afkomstig is van de belastingdienst, betreft dit geen aangifte om de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting te bepalen. De opgaaf wereldinkomen is bedoeld om te bepalen hoe hoog de zogenaamde “buitenlandbijdrage zorgverzekeringen” vast te stellen.

Let op! Alhoewel dit formulier opgaaf wereldinkomen van de belastingdienst afkomstig is betreft dit geen aangifte inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat u los van dit formulier ook nog een gewone aangifte inkomstenbelasting in moet dienen!

Wie moet een opgaaf wereldinkomen indienen en waarom?

Personen die in het buitenland wonen en pensioenuitkeringen uit Nederland ontvangen hebben op grond van Europese regelgeving recht op medische zorg in het land waar ze wonen. Dit kan ook gelden voor enkele andere landen buiten de EU, maar dan moet Nederland wel een verdrag met deze landen gesloten hebben. De kosten van de aan u verleende zorg in het buitenland wordt door dat buitenland ook daadwerkelijk bij Nederland in rekening gebracht.

Om die reden zijn deze personen een zogenaamde “buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd aan het “Centraal Administratiekantoor” (CAK) in Nederland.

Het formulier “opgaaf wereldinkomen” is bedoeld om bepalen hoe hoog deze buitenlandbijdrage is. Bovendien kan blijken dat u recht heeft op de zorgtoeslag.

De hoogte van de bijdrage hangt overigens af van het land waar u woont en van de hoogte van uw inkomen.

Wat moet ik aangeven in mijn opgaaf wereldinkomen:

In uw opgaaf wereldinkomen moet u uw wereldwijde inkomen aangeven, dus het inkomen waar ter wereld ook verdiend. Inkomsten uit vermogen moeten ook opgegeven worden, maar daarbij moeten dan de Nederlandse box 3 regels toegepast worden.

Wat gebeurt er nadat ik de opgaaf wereldinkomen heb ingediend?

Nadat de opgaaf wereldinkomen is ingediend, ontvangt u na verloop van tijd een bericht van de belastingdienst “beschikking niet in Nederland belastbaar inkomen”. Op deze beschikking staat vermeld:

 • uw wereldinkomen, en
 • uw in Nederland belastbaar loon of het verzamelinkomen dat in Nederland belastbaar is, en
 • het niet in Nederland belastbaar inkomen.

Aan de hand van deze cijfers zal het CAK bepalen hoeveel “buitenlandbijdrage ZVW” verschuldigd is. De belastingdienst kan ook vaststellen of er recht is op zorgtoeslag, maar u zult hier uiteindelijk zelf een aparte aangifte voor moeten indienen (zie www.toeslagen.nl. ).

Hoeveel moet ik bijbetalen?

Als alles goed is gegaan bij de partijen van wie u uw pensioen ontvangen hebt, zou er in principe niets bijbetaald hoeven worden. Soms echter wel en dit kan verschillende oorzaken hebben:

 • Uw pensioenfonds houdt vaak al bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) in op uw pensioenuitkering. Zij moeten dit vervolgens afdragen aan het CAK, maar in de praktijk komt het wel eens voor dat zij dit aan het CAK, maar aan de belastingdienst overmaken. De belastingdienst betaalt dit vervolgens niet door waardoor het CAK ervan uitgaat dat er nog geen bijdragen zijn ontvangen. Dit kan leiden tot een navordering. De foutief afgedragen premies kunt u overigens terug claimen bij de belastingdienst.
 • Wanneer iemand van meer dan één pensioenfonds een uitkering ontvangt, komt het wel eens voor dat meer dan één pensioenfonds de heffingskorting toepast. Dit zorgt voor een te lage afdracht door de pensioenbedrijven en dus een navordering.
 • Het door u ontvangen pensioen was niet bekend bij het CAK. Dit kan leiden tot navorderingen.
 • U heeft een nabetaling ontvangen van pensioen over een vorig jaar. Daardoor kan uw inkomen hoger zijn in een bepaald jaar dan normaal.
 • Indien u een box 3 inkomen heeft van meer dan EUR 25.000 (2018) kan het zijn dat u bij moet betalen.

Tips! Waar moet u nog meer op letten?

 • Het loont de opgaaf wereldinkomen zorgvuldig in te vullen. Op het internet circuleren berichten waarin aangeraden wordt om eenvoudigweg het zogenaamde premiemaximum aan te geven. Gesteld wordt dat, omdat u in het buitenland woont, de belastingdienst in principe niet mag eisen een gedetailleerde opgaaf te sturen. Weliswaar maakt dit de aangifte eenvoudig, maar dit kan wel leiden tot hogere afdrachten aan het CAK en de vraag is of dit de moeite waard is.
 • Controleer of uw pensioenbedrijf de afdrachten aan het CAK heeft overgemaakt en niet aan de belastingdienst.
 • Controleer uw beschikking zorgvuldig en zorg ervoor dat u begrijpt wat er staat. Dit kan veel geld schelen!
 • Niet eens met de beschikking? Een bezwaar moet binnen zes weken ingediend zijn. Let op dat post vanuit het buitenland met regelmaat niet of te laat aankomt. Ook hierbij kunnen wij u helpen door een bezwaar vanuit Nederland te verzenden.