The blue envelope from the Dutch tax authorities.

Have you received the blue envelope from the Dutch tax authorities already? We are specialised in Dutch tax returns with an international touch. This specific knowledge and experience has the following advantages for you: we have knowledge of tax treaties and how to apply them to your personal situation we know how to avoid double tax we know in which country you should pay … Read More

We are specialised in Dutch tax returns with an international touch.

  Contact us for a competitive quote! This specific knowledge and experience has the following advantages for you:   we have knowledge of tax treaties and how to apply them to your personal situation we know how to avoid double tax we know in which country you should pay your international Social Security premiums we have knowledge about international tax rules in Dutch tax … Read More

2017 Dutch personal income tax return

2017 Dutch personal income tax return Have you received the blue envelope from the Dutch tax authorities already? Langendorff Tax Consultancy is there to help you. Contact us for a competitive quote for your migration, expat or any other Dutch tax return! We are specialised in Dutch tax returns with an international touch. This specific knowledge and experience is important to comply with Dutch … Read More

30% regeling voor uitgezonden werknemers

  Anders dan de 30% regeling voor zogenaamde ingekomen werknemers, bestaat er ook een 30% regeling voor bepaalde personen die vanuit Nederland worden uitgezonden. Algemeen: Anders dan de 30% regeling voor zogenaamde ingekomen werknemers, bestaat er ook een 30% regeling voor bepaalde personen die vanuit Nederland worden uitgezonden. Als de 30% regeling van toepassing is, dan wordt het bruto salaris feitelijk verlaagd met 30%. … Read More

Wonen buiten Nederland, toch een eigen auto in Nederland

  Iemand die niet in Nederland woont mag geen auto op Nederlands kenteken bezitten. Hier zijn oplossingen voor. Om een auto met Nederlands kenteken op uw naam te kunnen registreren moet u fiscaal in Nederland wonen. Dit kan bijzonder lastig zijn wanneer u niet in Nederland woont, maar wel jaarlijks gedurende langere tijd in Nederland verblijft. U zult dan doorgaans op een huurauto aangewezen … Read More

Schadevergoeding van de belastingdienst

Als iemand een ander schade berokkent, dan moet de schade vergoed worden. Dit geldt in principe ook voor de overheid. De belasting moet dus ook schadevergoeding betalen. Wanneer de belastingdienst een foutieve aanslag oplegt, moet u in bezwaar. Wanneer u hiervoor genoodzaakt bent professionele hulp in te schakelen leidt u in principe schade. Als iets of iemand een ander schade berokkent, moet de schade … Read More

Te laat bezwaar gemaakt? Vraag om een “ambtshalve vermindering”!!!!

Een bezwaar tegen een aanslag moet altijd binnen zes weken na dagtekening van de aanslag ingediend zijn. Maar hoe vaak komt het niet voor dat u pas veel later na die zes weken erachter komt dat u te veel belasting betaald heeft??? Dan nog zijn er mogelijkheden om alsnog een belastingteruggaaf te krijgen.U kunt dan heel vaak een succesvol verzoek doen voor een zogenaamde … Read More

Gevolgen Brexit en conserverende aanslag voor Nederlandse emigranten

Moeten Nederlandse Emigranten die naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëmigreerd straks zekerheid stellen voor hun Nederlandse conserverende aanslagen ten gevolge van een brexit? Algemeen Voorspellingen genoeg over de (fiscale) gevolgen van een aanstaande brexit. Vooral ondernemers zijn op hun hoede, en terecht. Maar hoe zit het met particulieren? Die particulieren die in het verleden vanuit Nederland naar Engeland zijn geëmigreerd en bij vertrek zogenaamde … Read More

Aangifte verplicht als geen “uitnodiging” ontvangen van de belastingdienst?

“Ja en Nee” is het enige juiste antwoord! Ja: Ja, het is verplicht een aangifte inkomstenbelasting in te dienen als u inkomsten hebt genoten of vermogen heeft waarover nog geen of te weinig belasting is betaald, bijvoorbeeld via loonbelasting of voorlopige aanslagen. Nee: Nee, u bent NIET verplicht aangifte te doen als u nog geld terugkrijgt! Maar natuurlijk doet u dan aangifte! Maar al … Read More

De Wet WWFT, ook verplicht voor Langendorff Tax Consultancy

WWFT is de afkorting voor Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering. Zoals de naam al aangeeft is het doel van deze wet om te voorkomen dat geld witgewassen wordt en terrorisme wordt gefinancierd. De dienstverleners die onder deze wet vallen fungeren daarbij als verlengstuk van de opsporingsdiensten. Wanneer van toepassing Of de wet van toepassing hangt niet af van de klant, maar … Read More

1 2 3